Ogłoszenie z dnia 2021-06-01 - 00.0012.1.2021.1.PK - WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAWADY O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY ZAWADY ZA 2020 ROK; OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWADY O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK; 00.0012.1.2021.1.DT - PISMO PRZEWODNIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAWADY DO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU O WYRAŻENIE OPINII ODNOŚNIE ZAOPINIOWANIA WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY ZAWADY

Data wydania 2021-06-01
Tytuł 00.0012.1.2021.1.PK - WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAWADY O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY ZAWADY ZA 2020 ROK; OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWADY O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK; 00.0012.1.2021.1.DT - PISMO PRZEWODNIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAWADY DO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU O WYRAŻENIE OPINII ODNOŚNIE ZAOPINIOWANIA WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY ZAWADY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Zawady

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Grabowski

Data wytworzenia: 2021-06-02

Wprowadzający: Piotr Grabowski

Modyfikujący: Piotr Grabowski

Data modyfikacji: 2021-06-02

Opublikował: Piotr Grabowski

Data publikacji: 2021-06-02