Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawady

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawady

Nazwa rejestru

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Rejestr prowadzi

   Urząd Gminy Zawady

      Plac Wolności 12

     16 – 075 Zawady

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia rejestru są:

  1. Art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)

                      

                                             

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Zawady

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Grabowski

Data wytworzenia: 2017-01-23

Wprowadzający: Piotr Grabowski

Data wprowadzenia: 2013-07-16

Data modyfikacji: 2017-09-20

Opublikował: Piotr Grabowski

Data publikacji: 2013-07-16