Zbiór aktów prawa miejscowego

KADENCJA 2010 - 2014

IV/11/10 30.12.2010 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/09 Rady Gminy Zawady z dnia 30 listopada 2009 r.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.22.319

25.01.2011 r.
IV/14/10 30.12.2010 r. W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Zawady z dnia 6 listopada 2010 r. Nr XXXVIII/244/10 dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.22.320

25.01.2011 r.
IV/15/10 30.12.2010 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawady oraz jej jednostkom organizacyjnym

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.162.1883

14.06.2011 r.
V/24/11 19.01.2011 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.165.1935

17.06.2011 r.
Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXII/212/13 z dnia 9.09.2013 r.
VI/30/11 28.03.2011 r. W sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.165.1936

17.06.2011 r.
VI/34/11 28.03.2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cibory-Chrzczony

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.187.2246

15.07.2011 r.
Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

 

VI/35/11

28.03.2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cibory Gałeckie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.187.2247

15.07.2011 r.
Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.
VI/36/11 28 marca 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cibory Kołaczki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.187.2248

15.07.2011 r.

 

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VI/37/11 28 marca 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cibory-Witki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.187.2249

15.07.2011 r.

 

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VI/38/11 28 marca 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łaś-Toczyłowo

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.165.1937

17.06.2011 r.

 

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/40/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.172.2029

29.06.2011 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXII/209/13 z dnia 09.09.2013 r.

VII/41/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.170.2004

24.06.2011 r.

 

VII/42/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oaz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.168.1982

24.06.2011 r.

 

VII/44/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.162.1884

14.06.2011 r.

 

VII/45/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra Strękowa

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2315

21.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/46/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konopki Klimki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2316

21.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/47/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konopki Pokrzywnica

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2317

21.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/48/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzewo Plebanki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2318

21.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/49/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kurpiki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2319

21.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/50/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia sołectwa Maliszewo Łynki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2320

21.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/51/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Maliszewo Perkusy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2321

21.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/52/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Chlebiotki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2322

21.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VII/53/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Grabowo

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2323

21.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r. 

VII/54/11 29 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Krzewo

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.191.2324

21.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/58/11 31 maja 2011 r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.172.2035

29.06.2011 r. 

 

VIII/59/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudniki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2325

22.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/60/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Chlebiotki i Wieczorki

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2326

22.07.2011 r. 

 Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/61/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Grabowo

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2327

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/62/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Krzewo

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2328

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/63/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strękowa Góra

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2329

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/64/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Targonie Krytuły

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2330

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/65/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Targonie Wielkie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2331

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/66/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Targonie Wity

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2332

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/67/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawady Borysówka

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2333

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/68/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawady Kolonia

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2334

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

VIII/69/11 31 maja 2011 r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawady Stare

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.192.2335

22.07.2011 r.

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 8 marca 2019 r.

IX/75/11 28 września 2011 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.123

12.01.2012 r.

 

X/88/11 30 listopada 2011 r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3966

16.12.2011 r.

 

X/89/11 30 listopada 2011 r. W sprawie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3967

16.12.2011 r.

 

X/90/11 30 listopada 2011 r. W sprawie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku leśnego

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3968

16.12.2011 r.

 

X/91/11 30 listopada 2011 r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3863

12.12.2011 r.

 

X/92/11 30 listopada 2011 r. W sprawie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3969

16.12.2011 r.

Uchylona Uchwałą Nr XI/106/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

X/93/11 30 listopada 2011 r. W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2011.3970

16.12.2011 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XVII/151/12 z dnia 30.10.2012 r.

XI/98/11 29 grudnia 2011 r. W sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze oraz nadania statutu

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.372

24.01.2012 r.

 

XI/105/11 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr VI/33/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.373

24.01.2012 r. 

 

XI/106/11 29 grudnia 2011 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr X/92/11 Rady Gminy Zawady z dnia 30 listopada 2011 roku, w sprawie: wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.143

12.01.2012 r. 

 

XI/107/11 29 grudnia 2011 r. W sprawie: wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.144

12.01.2012 r. 

 

XII/116/12 29 marca 2012 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.1270

24.04.2012 r. 

 

XII/118/12 29 marca 2012 r. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawady

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.1313

26.04.2012 r.

 

XII/119/2012 29 marca 2012 r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zawady przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.1253

20.04.2012 r.

Utraciła moc uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 30.12.2015 r. 

XIII/131/12 28 czerwca 2012 r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2196

24.07.2012 r. 

 

XIII/134/2012 28 czerwca 2012 r. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2345

16.08.2012 r.

Uchylona uchwałą Nr XIV/139/2012 z dnia 25 lipca 2012 r.

XIII/135/12 28 czerwca 2012 r. W sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2236

02.08.2012 r.

Uchylona uchwałą Nr XIV/141/12 z dnia 25 lipca 2012 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr X/74/20 z dnia 27.07.2020 r.

XIV/138/12 25.07.2012 r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Zawady, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2238

02.08.2012 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXVI/186/2022 z dnia 21.12.2022 r.,

Nr XXVIII/196/2023 z dnia 16.02.2023 r.

XIV/139/2012 25 lipca 2012 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2346

16.08.2012 r.

 

XIV/140/2012 25 lipca 2012 r. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2347

16.08.2012 r.

 

XIV/141/12 25 lipca 2012 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/135/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2237

02.08.2012 r.

 

XIV/142/12 25 lipca 2012 r. W sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.2361

17.08.2012 r.

 

XVII/150/12 30 października 2012 r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.3415

19.11.2012 r.

XVII/151/12 30 października 2012 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.3416

19.11.2012 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/164/12 z dnia 19.12.2012 r.
XVII/158/2012 30 października 2012 r. W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.3580

26.11.2012 r.

XVII/162/2012 30 października 2012 r. W sprawie podziału Gminy Zawady na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.3447

20.11.2012 r.

XVII/163/2012 30 października 2012 r. W sprawie podziału Gminy Zawady na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2012.3448

20.11.2012 r.

XVIII/164/12 19 grudnia 2012 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.154

09.01.2013 r.

XVIII/165/12 19 grudnia 2012 r. W sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.838

31.01.2013 r.

XIX/181/13 28 lutego 2013 r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1638

25.03.2013 r.

Utraciła moc uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 19.12.2019 r.
XIX/182/13 28 lutego 2013 r. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1639

25.03.2013 r.

XIX/183/13 28 lutego 2013 r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1640

25.03.2013 r.

XIX/184/13 28 lutego 2013 r. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1821

11.04.2013 r.

XIX/185/13 28 lutego 2013 r. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1839

12.04.2013 r.

XIX/187/13 28 lutego 2013 r. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.1855

15.04.2013 r.

XX/194/13 10 czerwca 2013 r. W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XIX/180/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.2588

14.06.2013 r.

XX/195/13 10 czerwca 2013 r. W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.2589

14.06.2013 r.

XXI/206/13 2 lipca 2013 r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.2804

10.07.2013 r.

XXII/209/13 9 września 2013 r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.3405

16.09.2013 r.

XXII/212/13 9 września 2013 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2013.3388

12.09.2013 r. 

XXVI/236/14 7 lutego 2014 r. W sprawie ustanowienia programu osłonowego dotyczącego dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.728

14.02.2014 r.

Utraciła moc uchwałą Nr II/17/18 z dnia 17.12.2018 r.
XXVI/237/14 7 lutego 2014 r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.729

14.02.2014 r.

Utraciła moc uchwałą Nr II/16/18 z dnia 17.12.2018 r.
XXVI/238/14 7 lutego 2014 r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.730

14.02.2014 r.

Utraciła moc uchwałą Nr II/18/18 z dnia 17.12.2018 r.
XXVII/250/14 26 marca 2014 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.1628

16.04.2014 r.

Utraciła moc uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 19.12.2019 r.
XXVIII/257/14 29 kwietnia 2014 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.2140

04.06.2014 r.

XXX/271/2014 20 sierpnia 2014 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zawady na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2014.2947

25.08.2014 r.

KADENCJA 2014-2018

II/15/2014 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.66

08.01.2015 r.
Zmieniona Uchwałą Nr III/21/2015 z dnia 26.03.2015 r.
III/21/2015 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zawady w sprawie nadania nazwy ulicy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.1282

15.04.2015 r.
III/24/15 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zawady Nr XVII/163/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawady na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.1297

16.04.2015 r.
V/40/15 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.2219

02.07.2015 r.
Utraciła moc uchwałą Nr VI/43/15 z dnia 28.09.2015 r.
VI/43/15 28 września 2015 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr V/40/15 Rady Gminy Zawady z dnia 24 czerwca 2015 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.3208

08.10.2015 r.
VI/44/15 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.3209

08.10.2015 r.
Uchylona uchwałą Nr VII/52/15 z dnia 30.10.2015 r.
VI/45/15 28 września 2015 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVII/250/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.3241

12.10.2015 r.
VII/52/15 30 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/44/15 Rady Gminy Zawady z dnia 28 września 2015 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.3537

06.11.2015 r.
VII/53/15 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.3538

06.11.2015 r.
VIII/59/15 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4390

17.12.2015 r.
Utraciła moc uchwałą Nr XIV/115/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
VIII/60/15 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4391

17.12.2015 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XIV/116/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
VIII/61/15 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4392

17.12.2015 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XIV/117/16 z dnia 30.11.2016 r.
VIII/62/15 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4226

10.12.2015 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XIV/114/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
VIII/63/15 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4227

10.12.2015 r.

Wprowadzono zmiany uchwałami:

Nr XII/95/16

z dnia 28.06.2016 r.

Nr XIII/105/16

z dnia 14.10.2016 r.

Nr XVII/129/2021 z dnia 28.12.2021 r.
VIII/64/15 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2015.4368

16.12.2015 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XIV/118/16 z dnia 30.11.2016 r.
IX/69/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.234

15.01.2016 r.

IX/75/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.235

15.01.2016 r.

IX/76/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Zawady oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.294

20.01.2016 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr XXII/193/17 z dnia 28.12.2017 r.
XI/90/16 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.1579

31.03.2016 r.

Utraciła moc uchwałą Nr X/76/20 z dnia 27.07.2020 r.
XII/95/16 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Zawady z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.2921

08.07.2016 r.

Uchylona uchwałą Nr XIII/104/16 z dnia 14.10.2016 r.
XII/96/2016 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2016 Rady Gminy Zawady z dnia 14 marca 2016 r. dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2016

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.2919

08.07.2016 r.

XII/97/2016 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2016

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.2920

08.07.2016 r.

XIII/104/16 14 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2016 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Zawady z dnia 27 listopada 2015 r. dotyczącej opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.3943

19.10.2016 r.

XIII/105/16 14 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Zawady z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.3944

19.10.2016 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XVII/129/2021 z dnia 28.12.2021 r.
XIII/106/16 14 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawadach

DZ. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.3945

19.10.2016 r.

Wprowadzono zmiany uchwałami:

Nr XVI/142/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Nr XX/149/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

XIII/109/16 14 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za ciepłą wodę użytkową

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.3946

19.10.2016 r.

XIV/114/16 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4728

13.12.2016 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XXV/174/2022 z dnia 29.11.2022 r.

 

XIV/115/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4756

14.12.2016 r.

 

XIV/116/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4757

14.12.2016 r.

XIV/117/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4758

14.12.2016 r.

XIV/118/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4729

13.12.2016 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr XXV/175/2022 z dnia 29.11. 2022 r.

XIV/119/16

30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4730

13.12.2016 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr XXXI/211/2023 z dnia 27.06.2023 r.

XIV/120/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4759

14.12.2016 r.

XIV/121/16

30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4731

13.12.2016 r.

Uchylona uchwałą Nr XV/133/16 z dnia 28.12.2016 r.

XIV/122/16

30 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4760

14.12.2016 r.

Utraciła moc uchwałą Nr X/78/20 z dnia 27.07.2020 r.

XIV/123/16

30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2016.4761

14.12.2016 r.

XV/133/16

28 grudnia 2016 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/16 Rady Gminy Zawady z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.277

16.01.2017 r.

XV/134/16

28 grudnia 2016 r. W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.278

16.01.2017 r.

Utraciła moc uchwałą Nr X/79/20 z dnia 27.07.2020 r.

XV/136/16

28 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.279

16.01.2017 r.

XV/137/16

28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany złącznika Nr 1 do uchwały Nr XIV/138/12 Rady Gminy Zawady z dnia 25.07.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez gminę Zawady, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.280

16.01.2017 r.

XVI/142/2017

7 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady z dnia 14 października 2016 r. Uchwałą Nr XIII/106/16 nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1770

04.05.2017 r.

XVII/152/2017

31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1788

04.05.2017 r.

XVII/153/2017

31 marca 2017 r. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1789

04.05.2017 r.

XVII/154/2017

31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1790

04.05.2017 r.

XVII/155/2017

31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Zawady do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1791

04.05.2017 r.

XVII/156/2017

31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2017

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.1792

04.05.2017 r.

XVIII/165/17

30 czerwca 2017 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2017 Rady Gminy Zawady z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.3205

23.08.2017 r.

XIX/172/17

30 sierpnia 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.3696

05.10.2017 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr XII/88/2020 z dnia 16.11.2020 r.

XIX/173/17

30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.3697

05.10.2017 r.

XIX/175/17

30 sierpnia 2017 r. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2017.3706

06.10.2017 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr VII/55/19 z dnia 19.12.2019 r.

XXII/193/17

28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonej na terenie Gminy Zawady przez niż Gmina Zawady osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.649

31.01.2018 r.

XXIV/203/2018

8 marca 2018 r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.1808

16.04.2018

XXV/207/18

23 kwietnia 2018 r. W sprawie podziału Gminy Zawady na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.2811

26.06.2018 r.

XXV/208/2018

23 kwietnia 2018 r. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach dla której organem prowadzącym jest Gmina Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.2812

26.06.2018 r.

XXVII/217/18

15 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/209/18 Rady Gminy Zawady z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIV/114/16 Rady Gminy Zawady z dnia 30 listopada 2016 roku

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.2813

26.06.2018 r.

XXVII/218/18

15 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIV/114/16

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.2814

26.06.2018 r.

XXVIII/219/18

28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2018.3636

10.09.2018 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr VI/49/19 z dnia 29.10.2019 r.

KADENCJA 2018 - 2023

II/14/18 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/199/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.413

16.01.2019 r.

Wprowadzono zmiany uchwałami: 

Nr XVII/123/2021 z dnia 28.12.2021 r.

II/16/18 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.387

14.01.2019 r.
Wprowadzono zmiany uchwałą nr XXVII/192/2023 z dnia 13.01.2023 r.
II/17/18 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.388

14.01.2019 r.
Obowiązuje od 01.01.2019 r.
II/18/18 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.389

14.01.2019 r.
III/23/19 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.414

16.01.2019 r.

Wprowadzono zmiany uchwałą:

Nr XVII/122/2021 z dn. 28.12.2021 r.
IV/32/19 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie statutów sołectw

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.1692

27.03.2019 r.
IV/33/19 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.1693

27.03.2019 r.
V/39/19 25 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawady na lata 2019 - 2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.3680

10.07.2019 r.
V/40/19 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.3681

10.07.2019 r.
VI/49/19 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/219/18 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.5553

27.11.2019 r.
VI/51/19 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2019.5554

27.11.2019 r.

VII/54/2019 19 grudnia 2019 r. W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.2

02.01.2020 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XXV/176/2022 z dnia 29.11.2022 r.

VII/55/19

 

19 grudnia 2019 r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3

02.01.2020 r.
Utraciła moc uchwałą Nr XXVI/187/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

VIII/61/2020

9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawady oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.1698

26.03.2020 r.
VIII/62/2020 9 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.1699

26.03.2020 r.

 

VIII/66/2020

9 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2020

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.1759

31.03.2020 r.

X/72/20 27 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawady

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3494

04.08.2020 r.

X/74/20 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3456

30.07.2020 r.

X/75/20 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3476

03.08.2020 r.

X/76/20 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3477

03.08.2020 r.

X/78/20 27 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3478

03.08.2020 r.

X/79/20 27 lipca 2020 r. W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.3495

04.08.2020 r.

Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały – Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.100.2020.EC z dnia 10 września 2020 r.
XI/82/2020 21 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4544

02.11.2020 r.

 

 

 

XII/83/2020

16 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4891

26.11.2020 r.

 

XII/84/2020

16 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4892

26.11.2020 r.

 

XII/85/20

16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Zawady na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4893

26.11.2020 r.

 

XII/86/20

16 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4894

26.11.2020 r.

XII/87/2020 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.4895

26.11.2020 r.

 

XII/88/2020

16 listopada 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2020.5052

03.12.2020 r.
XIII/95/20 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.718

16.02.2021 r.

 

XIV/99/2021

30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2021

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.1547

09.04.2021 r.
XIV/100/2021 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawady

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.1546

09.04.2021 r.

XIV/101/21 30 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.1548

09.04.2021 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność aktu uchwałą nr 11/117/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

XV/110/2021 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.3184

19.08.2021 r.

XVI/113/2021 22 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.4076

02.11.2021 r.

 

XVI/114/2021

22 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.4077

02.11.2021 r.

 

XVI/115/2021

22 października 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2021.4078

02.11.2021 r.

 

XVII/122/2021

28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/19 Rady Gminy Zawady z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych Rady Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.47

05.01.2022 r.

 

XVII/123/2021

28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr II/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysów z terenu Gminy Zawady

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.48

05.01.2022 r.

 

XVII/128/2021

28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.49

05.01.2022 r.

 

XVII/129/2021

28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Zawady z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.50

05.01.2022 r.

 

XVIII/132/2022

31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.470

02.02.2022 r.
Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XX/153/2022 z dnia 6.05.2022 r.

 

XVIII/133/2022

31 stycznia 2022 r. w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.471

02.02.2022 r.

XIX/144/2022

31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2022

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.1687

07.04.2022 r.

XIX/146/2022 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.1688

07.04.2022 r.

 

XX/149/2022

6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.2245

10.05.2022 r.

 

XX/150/2022

6 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznania lub wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.2246

10.05.2022 r.

 

XX/153/2022

6 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/132/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.2247

10.05.2022 r.

 

XXIV/170/2022

28 października 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.4850

03.11.2022 r.

 

XXIV/171/2022

28 października 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.4851

03.11.2022 r.
Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność Uchwały – Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

XXV/174/2022

29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5423

01.12.2022 r.

 

XXV/175/2022

29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5424

01.12.2022 r.

 

XXV/176/2022

29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5425

01.12.2022 r.
XXV/178/2022 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zawady do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5426

01.12.2022 r.

XXVI/186/2022 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/12 Rady Gminy Zawady z dnia 25.07.2012 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Zawady, udostępnionych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5961

23.12.2022 r.

XXVI/187/2022 21 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2022.5962

23.12.2022 r.

Kolegium RIO stwierdziło częściową nieważność aktu uchwałą nr 1/4/2023 z dnia 17.01.2023 r. w zakresie rubryki "Imię ojca/imię matki", zawartej w części C "Dane składającego deklarację, adres siedziby/adres zamieszkania" w poz. 11.
XXVII/192/2023 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.213

13.01.2023 r.

XXVIII/196/2023 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zawady, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.948

17.02.2023 r.

XXX/203/2023 23 maja 2023 r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  terenu Gminy Zawady na rok 2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.2928

24.05.2023 r.

Utraciła moc Uchwałą Nr XXXI/213/2023 z dnia 27.06.2023 r.
XXX/206/2023 23 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy mostowi, położonemu na rzece Narew w miejscowości Łaś-Toczyłowo

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.2929

24.05.2023 r.

XXXI/211/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.3516

28.06.2023 r.

XXXI/212/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.3517

28.06.2023 r.

XXXI/213/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2023

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.3518

28.06.2023 r.

XXXI/214/2023 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawadach

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

2023.3519

28.06.2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Zawady

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Masłowska

Data wytworzenia: 2023-08-02

Wprowadzający: Marta Masłowska

Data modyfikacji: 2023-09-01

Opublikował: Marta Masłowska

Data publikacji: 2023-08-02