Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

do Urzędu Gminy Zawady

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Zawady uruchomiona została w Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UGZawady/skrytka

 

Akceptowane struktury dokumentów elektronicznych:

 

Akceptowane dokumenty dostarczone elektronicznie - Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).

PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Lp.

Nazwa skrócona protokołu oraz jego wersja

Oryginalna pełna nazwa protokołu

Opis protokołu

Organizacja określająca normę lub standard

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

1

2

3

4

5

6

1.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

1.1

IP

wersja 4

Internet Protocol

Protokół komunikacyjny dla Internetu

IETF

RFC 0791

1.2

TCP

Transmission Control Protocol

Strumieniowy protokół komunikacyjny

IETF

RFC 0793

1.3

UDP

User Datagram Protocol

Datagramowy protokół użytkownika

IETF

RFC 0768

1.4

ICMP

Internet Control Message Protocol

Protokół komunikatów kontrolnych Internetu

IETF

RFC 0792

1.5

HTTP

wersja 1.1

Hypertext Transfer Protocol

Protokół komunikacyjny sieci WWW

IETF

RFC 2616

2.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

2.1

SMTP/MIME

Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions

Protokoły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej

IETF

RFC 2045

RFC 2046

RFC 2047

RFC 2048

RFC 2049

RFC 2231

RFC 2646

RFC 2821

RFC 2822

RFC 3023

2.2

POP3

Post Office Protocol

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

IETF

RFC 1939

RFC 1957

RFC 2449

2.3

IMAP

Internet Message Access Protocol

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

IETF

RFC 2342

RFC 2971

RFC 3501

RFC 3502

RFC 3503

3.

Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

3.1

SSL

wersja 3/TLS

Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

Protokół szyfrujący dla sieci WWW

IETF

RFC 2246

3.2

S/MIME

wersja 3

Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions

Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej

IETF

RFC 2631

RFC 2632

RFC 2633

RFC 3369

4.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

4.1

DNS

Domain Name System

Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP

IETF

RFC 1035

4.2

FTP

File Transfer Protocol

Protokół przesyłania plików

IETF

RFC 959

4.3

SOAP

wersja 1.2

Simple Object Access Protocol

Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów

W3C

4.4

WSDL

wersja 1.1

Web Services Description Language

Język opisu usług sieciowych

W3C

 

FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Lp.

Nazwa skrócona standardu oraz jego wersja

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca normę lub standard

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

1

2

3

4

5

6

A.

Do przetworzenia informacji na dane w układzie bitowym stosuje się następujące formaty danych:

1.

Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się następujące formaty danych:

1.1

Unicode UTF-8 wersja 3.0

Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), UCS transformation format UTF-8

Standard kodowania znaków umożliwiający w zamierzeniu zapisanie wszystkich pism używanych na świecie

ISO

ISO 10646-1:2000

1.2

XMLsig

XML-Signature Syntax and Processing

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

W3C

1.3

XMLenc

XML Encryption Syntax and Processing

Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML

W3C

2.

Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:

2.1

.txt

Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

2.2

.rtf

wersja 1.6

Rich Text Format Specification

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

Microsoft Corp.

2.3

.pdf wersja 1.4

Portable Document Format

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

Adobe Systems Inc.

2.4

.doc

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

Microsoft Corp.

2.5

Open Document wersja 1.0

Open Document Format for Office Application

Otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

OASIS

3.

Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

3.1

.jpg (.jpeg)

Digital compression and coding of continuous-tone still images

Pliki typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

ISO

ISO 10918

3.2

.gif wersja 98a

Graphics Interchange Format

Pliki typu .gif

CompuServe Inc.

3.3

.tif (.tiff)

Tagged Image File Format

Pliki typu .tif

Adobe Systems Inc.

3.4

.png

Portable Network Graphics

Plik typu .png

ISO

ISO/IEC 15948:2003

3.5

.svg

Scalable Vector Graphics

Grafika wektorowa

W3C

4.

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

4.1

.zip

ZIP file format

Format kompresji plików

PKWARE

Inc.

4.2

.tar

Tape Archiver

Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z

.gz)

FSF

4.3

.gz (.gzip)

GZIP file format

Format kompresji plików

IETF

RFC 1952

4.4

.rar

RAR file format

Format kompresji plików

RarSoft

5.

Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

5.1

HTML

wersja 4.01

Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

W3C

5.2

XHTML

wersja 1.0

Extensible Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

W3C

5.3

HTML

wersja 3.2

Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA)

W3C

5.4

CSS

Cascading Style Sheets

Kaskadowy Arkusz Stylu

W3C

5.5

WAP

Wireless Application Protocol

Standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe

OMA

B.

Do określenia układu informacji w dokumencie elektronicznym stosuje się następujące formaty danych:

1.

Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:

1.1

XML

Extensible Markup Language

Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej

W3C

1.2

XSD

(schemat XML)

Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML

W3C

1.3

GML

Geography Markup Language

Język Znaczników Geograficznych

OGC

2.

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

2.1

XSL

Extensible Stylesheet Language

Język formatowania danych XML

W3C

2.2

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation

Język formatowania danych XML

W3C

 

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

FSF - Free Software Foundation

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

OMA - Open Mobile Alliance

W3C - World Wide Web Consortium

Metryka strony

Udostępniający: UG Zawady

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Targoński

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Tomasz Targoński

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Data modyfikacji: 2021-11-02

Opublikował: Tomasz Targoński

Data publikacji: 2008-10-13